Een organisatie voor artsen en andere zorgprofessionals, voor een duurzame, plantaardige voedseltransitie.

aanmeldingen

in 4 maanden!

Save The Date

14 juni

19.30-21.00


Webinar voor zorgprofessionals die meer willen weten over Caring Doctors en ook actief willen meedoen.


Save The Date

13 september

19.30-21.00


Webinar voor zorgprofessionals die meer willen weten over Caring Doctors en ook actief willen meedoen.


Save The Date

4 november

Caring Congres


Het derde Caring Congres in Antropia Driebergen; nu voor het eerst met Caring Farmers, Caring Vets én Caring Doctors.

Wij zijn een collectief van artsen en andere zorgprofessionals, dat een transitie gaat bewerkstelligen

weg van ons huidige destructieve dierlijke voedselsysteem.

Voor mens, dier en natuur.


Ons huidige dierlijke voedselsysteem en overconsumptie creëert hier toenemend welvaartsziekten zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, beroerte, versneld gewrichtsklachten en helaas ook kanker.


Doordat we meer dan de helft van onze voedselproductie in een varken, kip of koe stoppen, creëert dit in andere delen van de wereld voedselschaarste. Één miljard mensen hebben geen dagelijkse voedselveiligheid, terwijl we wel al voldoende plantaardig voedsel produceren voor tien miljard mensen.


Verder draagt de wereldwijde intensieve veehouderij bij aan ontbossing, biodiversiteistverlies, watertekorten, bodemvervuiling door pesticiden en kunstmest, luchtvervuiling door onder andere fijnstof, watervervuiling door mest, kunstmest en pesticiden, eutrofiëring (vermesting) van rivieren en oceanen, antibiotica resistentie en anti-schimmelmiddelen resistentie en is er een veel groter risico op nieuwe zoönose pandemieën.


In een hoofdzakelijk plantaardig voedselsysteem is er minder gezondheidsschade door welvaartsziekten, minder milieuschade en meer voedselveiligheid voor tien miljard mensen. 


Lees ons manifest hier en onderteken het hier.

Een breed medisch collectief

Huisartsen, medische onderzoekers, medisch specialisten en andere zorgprofessionals.

Iedereen doet mee!

 

Studenten geneeskunde, artsen in opleiding, huisartsen, arts onderzoekers en medische specialisten.

Meer dan 20 projecten

 

We gaan op meerdere manieren een plantaardige transitie van ons voedsel systeem realiseren.

Voorbeelden

 

Voorlichting op scholen, voeding en klimaat onderdeel curriculum geneeskunde, transitie instellingskeukens enz.

1100 aanmeldingen 


Al meer dan 1100 huisartsen en medisch specialisten en andere zorgprofessionals hebben zich aangemeld.


Sluit je aan!

 

Iedereen is welkom. We zoeken nog actieve leden die onze organisatie mee helpen groeien.

IN HET NIEUWS

5 MEI 23

AD: een eerlijke vleesprijs is harder nodig dan ooit.


De vleeslobby van varkenshouders, slachterijen en slagers is tegen een vleestaks, stelde zij in deze krant. Maar die heffing is om verschillende redenen hard nodig, stellen Deckers en Remmers.


Vleesheffing True Pricing

11 APR 23

WUR: Vleesheffing voorkomt welvaartsziekten


Samen met de TAPP coalitie en de Vegetariërs Bond werd dit onderzoek gepresenteerd aan de politiek bij Nieuwspoort.

True pricing van milieuschade en gezondheidsschade is zinnig.


Vleesheffing True Pricing

10 MRT 23

Natuurmonumenten: 'Meer samen met de natuur leven'


Interview met Mitchell Evertsen in het natuurmagazine Puur Natuur. Mitchell is het jongste bestuurslid bij Caring Doctors en zet zich als arts in voor een duurzame, plantaardige samenleving.


Mitchell Evertsen Puur Natuur