Een organisatie voor artsen en andere zorgprofessionals, voor een duurzame, plantaardige voedseltransitie.

Save The Date

13 september

19.30-21.00


De webinar voor zorgprofessionals die meer willen weten over Caring Doctors is terug te kijken op onze Vimeo pagina.Save The Date

4 november

Caring Congres


Het derde Caring Congres in Antropia Driebergen; nu voor het eerst met Caring Farmers, Caring Vets én Caring Doctors.

Wij zijn een collectief van artsen en andere zorgprofessionals, dat een transitie gaat bewerkstelligen

weg van ons huidige destructieve dierlijke voedselsysteem.

Voor mens, dier en natuur.


Ons huidige dierlijke voedselsysteem en overconsumptie creëert hier toenemend welvaartsziekten zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, beroerte, versneld gewrichtsklachten en helaas ook kanker.


Doordat we meer dan de helft van onze voedselproductie in een varken, kip of koe stoppen, creëert dit in andere delen van de wereld voedselschaarste. Één miljard mensen hebben geen dagelijkse voedselveiligheid, terwijl we wel al voldoende plantaardig voedsel produceren voor tien miljard mensen.


Verder draagt de wereldwijde intensieve veehouderij bij aan ontbossing, biodiversiteistverlies, watertekorten, bodemvervuiling door pesticiden en kunstmest, luchtvervuiling door onder andere fijnstof, watervervuiling door mest, kunstmest en pesticiden, eutrofiëring (vermesting) van rivieren en oceanen, antibiotica resistentie en anti-schimmelmiddelen resistentie en is er een veel groter risico op nieuwe zoönose pandemieën.


In een hoofdzakelijk plantaardig voedselsysteem is er minder gezondheidsschade door welvaartsziekten, minder milieuschade en meer voedselveiligheid voor tien miljard mensen. 


Lees ons manifest hier en onderteken het hier.

Een breed medisch collectief

Huisartsen, medische onderzoekers, medisch specialisten en andere zorgprofessionals.

Iedereen doet mee!

 

Studenten geneeskunde, artsen in opleiding, huisartsen, arts onderzoekers en medische specialisten.

Meer dan 20 projecten

 

We gaan op meerdere manieren een plantaardige transitie van ons voedsel systeem realiseren.

Voorbeelden

 

Voorlichting op scholen, voeding en klimaat onderdeel curriculum geneeskunde, transitie instellingskeukens enz.

1300 aanmeldingen 


Al meer dan 1300 huisartsen en medisch specialisten en andere zorgprofessionals hebben zich aangemeld.


Sluit je aan!

 

Iedereen is welkom. We zoeken nog actieve leden die onze organisatie mee helpen groeien.

IN HET NIEUWS

25 AUG 23

V&VN: New York, New YorkHet is een andere manier van denken over voeding, waarbij ook een andere manier van produceren hoort.

Tweede blog van verpleegkundige Marieke Markensteijn-De Groot

Caring Nurses 

Vleesheffing True Pricing

17 AUG 23

Medisch Contact:

Wat 68 worden met Caring Doctors te maken heeft


Blog van Menno Oosterhoff,

(kinder- en jeugd)psychiater.

Over levensverwachting, leefstijl en milieu en een oproep Caring Doctors te steunen.


Vleesheffing True Pricing

3 AUG 23

Medisch Contact: ‘De oplossing voor deze nood­situatie ligt op je bord’

Plantaardig eten is de redding van mens en planeet. Daar is Patrick Deckers van overtuigd. Hij wil via Caring Doctors ziekenhuizen overtuigen om het goede voorbeeld te geven. 

Er is ook een podcast.


Vleesheffing True Pricing

Voor wie geen Medisch Contact abonnement heeft, vind je hier de pdf.